Current location: Chainlink Крипто борса >> Проспект

Проспект

Много проекти се изпълняват на интелигентни договори на Ethereum, някои високопоставени, те предлагат всякакви неща като поверителност, екологосъобразност, висока скорост и т.н.... но всички те наистина могат да предоставят стойност само под една предпоставка, gateway decunzai - Нека блокчейнът и традиционните проекти наистина се свързват заедно. Това прави Cahinlink. Сериозен и сдържан екип, истински болкови точки, силни партньори, активна общност... Ако търсите потенциален блокчейн проект, може би трябва да помислите за Chainlink.